به منظور نیل به اهداف والای اسلام ناب محمدی (ص) خانه کارگر به عنوان یک تشکیلات معتقد به ولایت فقیه وملتزم به قانون اساسی برای هدایت وسازماندهی نیروهای مدافع حقوق محرومین ومستضعفان تشکیل میگردد تا در راستای تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت ایجاد شرایط مناسب وامکان لازم برای خودسازی معنوی وسیاسی واجتماعی وشرکت فعال کارگران در رهبری کشور فعالیت نموده و در راه استمرار بخشیدن به انقلاب اسلامی ونظام قسط الهی واجرای احکام الله وتداوم راه حضرت امام خمینی « قدس سره الشریف » در زمینه های صنعتی،فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی وسیاسی تا ظهور حضرت مهدی«عج» با تاکید بر موارد زیر تلاش خواهد نمود.
 
1- تلاش در جهت خودکفایی واستقلال وقطع کامل وابستگی به بیگانگان وجلوگیری از غارت واتلاف منابع طبیعی و نیروی کار کشور از راه تبدیل صنعت مونتاژ و وابسته وکشاورزی رو به انهدام ، صنعت وکشاورزی مستقل وجهت دار که در آن منابع طبیعی وانسانی مسلمین با رعایت شرایط اقلیمی در جهت مصالح اسلام وانقلاب اسلامی وتامین نیازهای عمومی بکار افتد.
 
2- دفاع ازآزادی های انسانی وارزش آفرین که شرط لازم برای شکوفایی استعدادها وتوانائی های کارگری وسایر اقشار جامعه برای ایفای نقشی خلاق در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش است.
 
3-ریشه کن کردن فقر ومحرومیت از طریق تاکید بر ارزش کار ونفی هر نوع استثمار واستقرار نظام اقتصادی اسلامی ومنطبق بر قانون اساسی که در آن شخصیت معنوی وانسانی هر فرد تقویت شود ودر او شوق درونی به وجود آید که کارآئی ومهارت خویش را بالا برده و به خودکفائی فنی جامعه کمک کند.
 
4-تقویت هر چه بیشتر نهادهای جمهوری اسلامی وهمکاری صمیمانه با آنها در جهت تحقق اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی وریشه کن کردن بقایای فساد وفحشاء ومادی گرائی بجا مانده از فرهنگ طاغوت واستعمار ومبارزه پیگیر با هر نوع گرایش شرک آلود وایجاد زمینه رشد ارزش های معنوی در جامعه وشکوفائی استعدادهای نسل جوان در زمینه های اخلاقی،فرهنگی،علمی وفنی از طریق امر به معروف ونهی از منکر.
 
5-تلاش برای تحقق بند دوم اصل چهل وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا جائی که آحاد نیروی کار کشور در مالکیت ابزاری که با آن کار می کنند شریک وسهیم گردند.
 
6-تا کید بر اجرای کامل اصل چهل وچهارم قانون اساسی به شکلی که بخش تعاونی عملاً وسیع ترین بخش اقتصادی کشور را تشکیل دهد.
 
7-تاکید بر دو اصل تولی وتبری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که متضمن رعایت کامل استقلال سیاسی،اقتصادی،فرهنگی ونظامی کشور بدون وابستگی وگرایش به شرق وغرب می باشد.
 
8-حمایت از توسعه وتحکیم روابط برادرانه با همه مسلمانان به ویژه کارگران مسلمان وکمک به محرومان ومستضعفان جهان ،پشتیبانی همه جانبه از مبارزه ملتهای مستضعفی که در راه حق آزادی مبارزه می کنند و حمایت از حرکتهای حق طلبانه کارگران مستضعف جهان.
 
9- توسعه وتحکیم روابط برادرانه با تشکلهای اسلامی دیگر.
 
10-مبارزه علیه کفر واستکبار جهانی ،نژادپرستی،صهیونیسم وحامیان آنها در سراسر جهان.
 
11-کلیه اعضای خانه کارگر التزام خود به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اعلام می دارند.
 
12-هر گونه تغییر در مفاد مرامنامه پس از تصویب کمیسیون ماده ده قانون احزاب به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
 
13-کلیه اهداف و وظایفی که در این مرامنامه پیش بینی شده چنانچه با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد،پس از اخذ مجوز از وزارتخانه یا سازمان ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.
 
14-این مرامنامه در یک مقدمه وچهارده بند تنظیم وبه تصویب رسید.
 
تعداد بازدید: 41601

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفن مرکزتماس : 91009088-021 و 67943-021
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440
Enamad