مقدمه: به منظور شناسایی و سازماندهی اعضاء فعال در ارائه خدمات هدفمند به ایشان،تشویق و ترغیب اعضاء به فعالیت های تشکیلاتی و دستیابی به هدایت و رهبری جمعی که از آرمانهای تشکیلات می باشد،کانون اعضای فعال خانه کارگر تشکیل شد.

تعریف: کانون اعضای فعال کانونیست که مطابق ماده اساسنامه تحت نظر واحد امور اعضاء و آموزش تشکیل شود.

 خدمات و امکانات تعریف شده برای اعضای فعال:

به فراخور تعداد اعضای کانون ، تشکیلات تا سقف سی درصد امکانات و خدمات خود را در اختیار اعضای فعال قرار می دهد:

الف) تسهیلات مربوطه به عضو نقره ای :  ثبت نام همزمان در دو کلاس برای عضو و خانواده درجه اول  دوره های رایگان کوتاه مدت یکسال(10ترم) - یک بار استفاده خارج از نوبت از استراحتگاههای خانه کارگر - اعطاء کارت نقره ای - اردوی دسته جمعی  اعضاء فعال  هر ساله یکبار

ب) تسهیلات مربوط به عضو طلایی :  علاوه بر تسهیلات بند الف ، ثبت نام همزمان در دوکلاس رایگان کوتاه مدت برای خود و خانواده در دو سال (20ترم) - اعطاء کارت طلائی -استفاده ار استراحتگاه رایگان در ایام پیک به ازاء هر 500 امتیاز- تمدید رایگان کارت عضویت  

 
 
 نحوه عضویت : هر کدام از اعضای تشکیلات که چارچوب قوانین و مقررات کانون را بپذیرند، می توانند به عضویت کانون درآیند. متقاضیان مذکور با تکمیل فرم ثبت نام موجود در وب گاه اینترنتی کانون درخواست عضویت داده و پس از تایید نهایی به عضویت در می آیند .

مراتب عضویت : عضویت در کانون دارای دو مرتبه عضویت نقره ای و طلایی می باشد. بدین ترتیب که اعضاء با کسب حداقل 200 امتیاز به عضویت نقره ای و حداقل 500 امتیاز به عضویت طلایی نایل خواهند شد و متناسب با آن از سطوح خدمات و امکانات مختلف بهره مند خواهند شد. تا زمان دستیابی متقاضی به امتیاز 200، هوادار کانون تلقی می شود.

معیارهای امتیازدهی :

نحوه اعلام امتیازات : از طریق صفحه کاربری اعضاء ، پیامک و جلسات ماهانه میزان امتیازات افراد به ایشان اعلام می گردد.
 
 

کارت طلایی برای اعضا با بیش از 500 امتیاز


کارت نقره ای برای اعضا با بیش از 200 امتیاز


تعداد بازدید: 11933

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفن مرکزتماس : 91009088-021 و 67943-021
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440
Enamad