دولت اگر فهم، عقل اجتماعی و اقتصادی داشت افزایش سن بازنشستگی را در برنامه هفتم مطرح نمی کرد دولت اگر فهم، عقل اجتماعی و اقتصادی داشت افزایش سن بازنشستگی را در برنامه هفتم مطرح نمی کرد
از دولت و مجلس میخواهیم تا با اجرا و تصویب لایحه هفتم توسعه با چنین شرایطی جامعه را ملتهب نسازند چون بیش از 60 درصد جامعه را کارگران و بازنشستگان تشکیل داده است؛ دولت اگر فهم، عقل اجتماعی و اقتصادی و دولتی داشت اصلا چنین طرحی را در برنامه هفتم مطرح نمی کرد...

 دولت اگر فهم، عقل اجتماعی و اقتصادی داشت افزایش سن بازنشستگی را در برنامه هفتم مطرح نمی کرد اصغر برشان(فعال کارگری اصفهان): از دولت و مجلس میخواهیم تا با اجرا و تصویب لایحه هفتم توسعه با چنین شرایطی جامعه را ملتهب نسازند چون بیش از 60 درصد جامعه را کارگران و بازنشستگان تشکیل داده است؛ دولت اگر فهم، عقل اجتماعی و اقتصادی و دولتی داشت اصلا چنین طرحی را در برنامه هفتم مطرح نمی کرد. آن برنامه و پیش نویسی که ما از آن دیدیم به هیچ عنوان قابل طرح و اجرا نمی باشد، دولت و مجلس اگر بدون کار کارشناسی و مشاوره با فعالین کارگری و بازنشستگی چنین برنامه ای را اجرا کنند با دست خودشان گورشان را کنده اند یعنی به بحران عمومی جامعه دست می زنند چون در فرانسه افزایش سن بازنشستگی موجب به هم ریختگی شدید کشور شد و این طرح اصلا کار ساده ای نمی باشد./دسترنج نیوز

تعداد بازدید: 165

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفن مرکزتماس : 91009088-021 و 67943-021
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440
Enamad