جای تاسف است که دولت، فرمایشات مقام معظم رهبری را در خصوص کارگران، نادیده می‌گیرد! جای تاسف است که دولت، فرمایشات مقام معظم رهبری را در خصوص کارگران، نادیده می‌گیرد!
اگر قرار است هر قانونی که سالها پیش، در مجلس تصویب شده، به سهولت تغییر یابد پس چرا با هزینه بیت‌المال جلسات مجلس برگزار شده و قانون وضع می‌شود؟!...

 جای تاسف است که دولت، فرمایشات مقام معظم رهبری را در خصوص کارگران، نادیده می‌گیرد! داوود میرزایی(دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه): اگر قرار است هر قانونی که سالها پیش، در مجلس تصویب شده، به سهولت تغییر یابد پس چرا با هزینه بیت‌المال جلسات مجلس برگزار شده و قانون وضع می‌شود؟! اینکه باتوجه به کمبود منابع مالی، تأمین اجتماعی می‌آید و سن بازنشستگی را افزایش می‌دهد؛ پشت‌بند این اتفاق از بین رفتن مشاغل سخت و زیان آور است؛ پیشینیان که برای مشاغل سخت و زیان آور سنی را تعیین کرده بودند، سوادشان نمی‌رسید یا درک درستی از ماجرا نداشتند که شما آمدید و دست به اصلاح این قوانین می‌زنید؟! رهبر می‌فرمایند قوانینی وضع کنید که منافع ضعفا در آن لحاظ شود؛ آقایان می‌آیند دستمزد را سرکوب می‌کنند، سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند، سخت و زیان آور را برمی‌دارند! کجای این اقدامات در راستای بیانات مقام معظم رهبری است؟! جای تاسف است که دولت، نه تنها به فکر کارگران و بازنشستگان نیست، بلکه فرمایشات واضح رهبر را هم در این زمینه نادیده می‌گیرد!/دسترنج‌نیوز

تعداد بازدید: 249

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفن مرکزتماس : 91009088-021 و 67943-021
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440
Enamad