نباید اجازه‌ دهیم خودکامگی عده‌ای، منجر به پایمال شدن قانون کار شود! نباید اجازه‌ دهیم خودکامگی عده‌ای، منجر به پایمال شدن قانون کار شود!
اکنون که درآستانه 29 آبان‌ماه، سالگردتصویب قانون کار هستیم؛ بااینکه قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران می‌باشد؛ همچنان مخالفت‌ها درچهارچوب این قانون و همچنین با حذف شروطی که به مذاق و امیال ...

 نباید اجازه‌ دهیم خودکامگی عده‌ای، منجر به پایمال شدن قانون کار شود! ماشالله زهتابی(دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان): اکنون که درآستانه 29 آبان‌ماه، سالگرد تصویب  قانون کار هستیم؛ بااینکه قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران می‌باشد؛ همچنان مخالفت‌ها درچهارچوب این قانون و همچنین با حذف شروطی که به مذاق و امیال صاحبان زر و زور خوش نیامده تداوم داشته و در هردوره‌ای خیزی برداشته‌اند تا آن را مطابق  خودکامگی‌های خود چپاول کنند! لذا باید باکمک خردورزان و نیز باقدرت بالفعل کارگران ازاین حداقل دستاورد انقلاب اسلامی دفاع کرد بخصوص دراین مقطع که دولت ومجلس بدنبال تغییرات درقانون کار و تامین اجتماعی هستند. باید در روز 29 آبان کارگران و بازنشستگان، از قانون کار دفاع کنند؛ تا همگان بدانند جامعه کارگری همچنان در دفاع از آن به عنوان یک قانون حمایتی پای کارایستاده‌اند و نمی‌گذارند به آن خدشه ای وارد شود./دسترنج‌نیوز

تعداد بازدید: 142

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفن مرکزتماس : 91009088-021 و 67943-021
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440
Enamad