جامعه کارگری ما، امیدی به بازنشستگی30 ساله هم ندارد! جامعه کارگری ما، امیدی به بازنشستگی30 ساله هم ندارد!
جامعه کارگری ما، بدون داشتن امنیت شغلی، هم اکنون نیز امیدی به اینکه بتوانند 30 سال در یک محلی کار کنند و به سن بازنشستگی برسند ندارند!...

 جامعه کارگری ما، امیدی به بازنشستگی30 ساله هم ندارد! علی خدایی(عضو کارگری شورای عالی کار):  جامعه کارگری ما، بدون داشتن امنیت شغلی، هم اکنون نیز امیدی به اینکه بتوانند 30 سال در یک محلی کار کنند و به سن بازنشستگی برسند ندارند! دولت از یک سو مدعی است اشتغال ایجاد کرده و بیکاری به حداقل رسیده است و از طرف دیگر مدعی است نسبت بیمه پردازی به بازنشستگی کاملا درحال به هم ریختن است! چطور ممکن است؟! اگر اشتغال جدید ایجاد کردیم و بیمه پردازی زیاد شده، که وضعیت این نسبت باید بیشتر شده باشد! باحالت پیچیده غیرشفافی روبرو هستیم، بااینکه در حوزه روابط کار، در تمام دنیا مرسوم است که تصمیماتی که گرفته می‌شود بر پایه سه جانبه‌گرایی و بانظر شرکای اجتماعی باشد، اما این تصمیم به یکباره سر از مجلس درآورده است! این درحالی است که پیش از این وقتی مساله را از بسیاری از نمایندگان مجلس، پی گیری می‌کردیم می‌گفتند ما لایحه دولت را هم در موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی کنار گذاشته‌ایم! اما علی‌رغم این اظهارات، یکباره به حالت خاصی این مسئله رامطرح و تصویب و جامعه را دچار شوک کرده اند!/جماران

تعداد بازدید: 100

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان ابوریحان - تقاطع روانمهر - پلاک36 کدپستی: 1315653846
سامانه پیامکی:10001445
تلفن مرکزتماس : 91009088-021 و 67943-021
رایانامه: k.oava@yahoo.com  وبگاه:www.workerhouse.ir
نمابر:66461440
Enamad